Join the Team

ชื่อ*

อีเมล*

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่

Do you have proof of your entitlement to work in Thailand?
ใช่ไม่

คุณกำลังมองหางานประเภทไหน?

คุณกำลังมองหางานเต็มเวลาหรืองานพาร์ทไทม์
เต็มเวลาพาร์ทไทม์Temporary

คุณอยากจะร่วมงานกับเราระยะเวลาเท่าไหร่?
น้อยกว่า 6 เดือน6-12 เดือนมากกว่า 1 ปีต้องการร่วมงานกับเราในระยะยาว

ทำไมถึงต้องเป็น Ben's Cookies

เคยไปร้านไหนของเราบ้าง?

ทำไมเราถึงควรเลือกคุณ

คุณสมบัติ

[recaptcha]

อยากร่วมงานกับเราไหม? กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้แล้วเราจะติดต่อกลับไป