Join the Team

  ชื่อ*

  อีเมล*

  เบอร์โทรศัพท์

  ที่อยู่

  Do you have proof of your entitlement to work in Thailand?

  ใช่ไม่

  คุณกำลังมองหางานประเภทไหน?

  คุณกำลังมองหางานเต็มเวลาหรืองานพาร์ทไทม์

  เต็มเวลาพาร์ทไทม์Temporary

  คุณอยากจะร่วมงานกับเราระยะเวลาเท่าไหร่?

  น้อยกว่า 6 เดือน6-12 เดือนมากกว่า 1 ปีต้องการร่วมงานกับเราในระยะยาว

  ทำไมถึงต้องเป็น Ben's Cookies

  เคยไปร้านไหนของเราบ้าง?

  ทำไมเราถึงควรเลือกคุณ

  คุณสมบัติ

  อยากร่วมงานกับเราไหม? กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้แล้วเราจะติดต่อกลับไป